Математика, Негизги Тест

Курс жөнүндө

40 саатта негизги тесттин математика бөлүмүнө даяр бол! Бул программа менен жумасына 5 күн 2 сааттан окуу аркылуу жалпы 4 жумада тестке даяр боло аласыз.

Жалпысынан 68 видео сабакта жүздөгөн практикалык суроолорду иштөө, 300 гө жакын тесттерди аткаруу менен ЖРТнын математика бөлүмүн мыкты өздөштүрүүгө болот.

Бул курстар математиканы "нөлдөн" баштап жогорку деңгээлге чейин үйрөнүүгө ылайыкталган. Ар бир бөлүмдүн башы жеңил суроолордон башталып татаалыраак болгон суроолорду иштөө менен аяктайт. Үйрөнгөн билимди бышыктоо үчүн ар бир видеодон кийин тесттер берилген.

FAQs

Видео сабактардын акысыз көрүүгө болобу?

Албетте акысыз көрө аласыз. Жалпы 70 видео сабактын 10 сабагын жана аларга тиешелүү тесттерди акысыз көрө аласыз. Калган 60 видео сабакка жана алардын тесттерин аткарууга мүмкүндүк алуу үчүн сайтка катталып сатып алууңуз керек болот.

Ооба, бул курстар нөлдөн баштап ЖРТ негизги тесттин математика бөлүмүндөгү баардык суроолорду иштей алууга чейин үйрөөнүүгө ылайыкталган.

Билимот командасынын негизги максаты - ЖРТ темаларын эң жөнөкөй түшүнүктөрдөн баштап эң татаалына чейин түшүндүрүү. Бул сабактар мектебинде "эң жаман" окуган окуучулардан баштап "эң жакшы" окугандарга чейин баарына түшүнүктүү болууга багытталган. Бул курста жөн гана формулаларды жаттоого эмес, алардын жашоодогу ролун үйрөнүүгө басым жасалды. Анткени жатталган нерсе бат унутулса, түшүнүп жашоодо колдонгон билим сакталып калат.

Жок, каалаган кезекте каалаган сабакты көрүүгө болот. Бирок теңдемелер жана бөлчөктөр бөлүмдөрүн жакшы өздөштүрбөгөн окуучуларга, алгач ушул эки бөлүмдү өздөштүрүп, анан башка бөлүмдөргө өтүү сунушталат.

Төлөмдөрдү Элсом электрондук капчыгы аркылуу жана банк аркылуу аткарууга болот. Төлөө жолдорутолук маалымат боюнча:

1. Төмөнкү видео аркылуу кантип сатып алуу жөнүндө толук маалымат ала аласыз.

2. Баардык суроолор боюнча 0 776 98 12 00 WhatsApp номуруна кайрылсаңыз болот.

3. Же bilimot.edu@gmail.com электрондук дарегине жазыңыз.

1-ЖУМА

Алгычкы жумада сандар, бөлчөктөр , теңдемелер жана барабарсыздыктар менен кошо факториалдар жана модулдар ж-дө үйрөнүүгө болот. Бул темалар математиканын өзөгүн түзүп, кийинки бөлүмдөрдөгү амалдарды аткарууда керектелет. Өзгөчө видео сабактан кийинки берилген тесттерди аткарууга маани берүү керек. Ал суроолор ЖРТнын деңгээлине ылайыкталып түзүлгөн.

 • 20 Видео, 95 Тест
  • Тема: Сандар 5 мүнөт
  • Тема: Бөлчөктөр 46 мүнөт
  • Тема: Модулдар 12 мүнөт
  • Тема: Факториалдар 27 мүнөт
  • Тема: Теңдемелер 47 мүнөт
  • Тема: Барабарсыздыктар 15 мүнөт
  • Тема: Жуп-так байланыштар 9 мүнөт
 • Коротулуучу убакыт: ~ 5 саат

2-ЖУМА

Экинчи жумадагы 4 теманын баары тең көп кездешүүчү темалардан. Даражалар жана тамырлар бири-бирине жакын бөлүмдөр болгондуктан, бирөөсүн жакшылап өздөштүрүү аркылуу экинчисин да оңой үйрөнсө болот. Пайыздар жана катыштар бөлүмдөрүндөгү "кызыктуу" практикалык суроолор ал темаларды үйрөтүү менен бирге күнүмдүк жашоодогу ордун да көрсөтүп берет.

 • 13 Видео, 65 Тест
  • Тема: Даражалар 14 мүнөт
  • Тема: Тамырлар 18 мүнөт
  • Тема: Катыштар-Пропорциялар 40 мүнөт
  • Тема: Пайыздар 48 мүнөт
 • Коротулуучу убакыт: ~ 3 саат

3-ЖУМА

Бул жуманын сабактарынан өзгөчө комбинаторика, көптүктөр жана диаграммаларга көңүл буруу шарт. Көпчүлүк мектеп окуучулары көптүктөрдөн көбүрөөк кыйналышат. Андыктан көптүктөрдү Венн диаграммасын колдонуп чыгарууну үйрөнүп алсак, алардын опоңой экенине күбө болобуз. Статистиканы болсо сөзсүз билүү керек жана бул теманы салыштырмалуу деңгээлде бат жана жеңил үйрөөнүүгө болот.

 • 15 Видео, 75 Тест
  • Тема: Статистика 50 мүнөт
  • Тема: Диаграммалар 14 мүнөт
  • Тема: Модулдар 12 мүнөт
  • Тема: Көптүктөр 39 мүнөт
  • Тема: Теңдемелер 47 мүнөт
  • Тема: Комбинаторика 42 мүнөт
  • Тема: Жаш ж-дө маселелер 10 мүнөт
 • Коротулуучу убакыт: ~ 5 саат

4-ЖУМА

Ыктымалдуулук жана функциялар менен кошо геометрияда негизги керектүү түшүнүктөрдөн болгон бурчтарды жана аянттарды табууну 4-жумада үйрөнөбүз. Бул бөлүмдөр акырында берилгени алардын маанисиз экенин билдирбейт. Чыныгы тестте удаалаш сандар тамгалар түрүндө туюнтулуп берилгенде башыбыз айланып калбоосу үчүн удаалаш сандарды тамгалар менен туюнтууну үйрөнүп алуу керек.

 • 21 Видео, ~75 Тест
  • Тема: Ыктымалдуулук 35 мүнөт
  • Тема: Функциялар 41 мүнөт
  • Тема: Удаалаштык 24 мүнөт
  • Тема: Бурчтар 48 мүнөт
  • Тема: Аянттар 35 мүнөт
 • Коротулуучу убакыт: ~ 5 саат